Huisregels

Klachten

Tandartspraktijk Entjes doet zijn uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.

Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling heeft tandartspraktijk Entjes ondergebracht bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde).

 

Spoedgevallen

Indien u onverhoopt te maken mocht krijgen met een spoedgeval kunt u tussen 08.00-12.00 uur altijd direct de praktijk bellen. Wij zullen altijd proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien de praktijkdrukte behandeling op dezelfde dag niet toe mocht laten, plannen wij u op een later tijdstip in. Buiten de gangbare praktijkuren kunt u altijd de praktijk bellen; u krijgt dan via het antwoordapparaat te horen waar u dienstdoende tandarts kunt bereiken. Wij adviseren u altijd de volledige band af te luisteren.

 

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Wij raden u sterk af om zonder afspraak langs te komen met de intentie om direct behandeld te worden. Wij zullen u op dat moment niet kunnen behandelen. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt en/of geannuleerd.

 

Het te laat komen voor een afspraak

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden verzet wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

 

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening moeten worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

 

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

 

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Entjes is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

 

Relatie:

Om de continuiteit van onze praktijk te waarborgen streven wij naar een lange termijn relatie met onze patienten.

made by idiommedia